POLITIKA PRIVATNOSTI


Poštovani korisnici i kupci,

Cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti.


Korišćenjem stranice stylos.rs možete ostaviti razne podatke, uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima. Kada se Vaši lični podaci obrađuju, Vi stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prava o kojima se govori, detaljnije su objašnjena i sastavni su deo ove Politike privatnosti.


Stylos doo Novi Sad, Futoški put 67, Mat. Br 08262390, PIB100236231, smatra se rukovaocem podataka nad Vašim ličnim podacima, uzimajući u obzir da odlučuje o svrsi i načinu obrade podataka o ličnosti koji se ostave na sajtu stylos.rs. U skladu sa tim da je stylos.rs rukovaoc nad podacima koje ostavite na sajtu, to nam daje pravo da obrađujemo Vaše podatke, ali isto tako i imamo obavezu da ih štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).


Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka.


Sve podatke koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge I popunite određeni formular.


Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive i Stylos doo Novi Sad i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.


Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju:


U ime Stylos doo Novi Sad, vlasnika online prodavnice stylos.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u Stylos doo Novi Sad i zaposleni u kuriskoj službi City express doo Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Vaša prava:


 1. Pravo da povučete saglasnost o obradi vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu stylos.rs
 2. Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje stylos.rs
 3. Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe.
 4. Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje poseduje i obrađuje stylos.rs budu obrisani.
 5. Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke.
 6. Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje stylos.rs
 7. Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje stylos.rs budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 8. Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu stylos.rs bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete nas kontaktirati na email: webshop@stylos.rs ili putem tel. 021 382 62 82


Podaci koje obradjujemo


U cilju realizacije kupovine u internet prodavnici stylos.rs od Vas se može tražitu da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.


Potrebni su sledeći podaci:


 1. Ime i prezime
 2. Datum rodjenja
 3. Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana)
 4. Broj telefona
 5. Email adresa

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu stylos.rs, odnosno kao gost.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata obradu i praćenje porudžbina, komunikaciju sa vama, kao i postupanje u slučaju reklamacije.

Kako bi se roba isporučila na vašu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerom, kurirskom službom City Express doo Beograd.

U cilju rešavanja reklamacija, od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, adresi i e-mail adresi. Podaci prikupljeni na ovaj način se koriste isključivo u cilju odgovaranja I rešavanja vaše reklamacije.

U slučaju odustanka od ugovora na daljinu, osim možemo da obrađujemo i podatak o broju lične karte u skladu sa poreskim propisima kao I broj vašeg tekućeg računa ukoliko je potrebno da Vam novac vratimo na takav način.

U slučaju da nas kontaktirate putem obrasca Konktakt forma, potrebno je da ostavite Vaše ime I prezime, kao I email adresu. Podaci prikupljeni na ovaj način će se koristiti isključivo u svrshi da vam se odgovori na zahtev koji je naveden u Kontakt obrascu.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj ( kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Prikupljanje podataka u marketinške svrhe


Ukoliko želite da primate naša obaveštenja o aktuelnim ponudama, akcijama I novinama u asortimanu ( takozvani newsletter) možete se u svakom trenutnu prijaviti na našem web sajtu www.stylos.rs u svakom trenutku I ostaviti vašu email adresu za slanje ponuda putem newsletter-a.

Prilikom prijave potrebno je da date pristanka na Uslove korišćenja i politiku privatnosti.

Vaši podaci će biti sačuvani u svrhu slanja newslettera il u slučaju povlačenja saglasnosti za slanje newslettera, Vaši podaci će biti trajno obrisani.

Vašu saglasnost za prijem newslettera (obaveštenja o aktuelnoj ponudi, akcijama, novinama) možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Podaci koji se prikupljaju prilikom posete stranici


Stylos doo Novi Sad obrađuje Vaše podatke prilikom posete stranici stylos.rs.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:


 1. IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 2. Datum i vreme pristupa,
 3. Ime i URL preuzete datoteke,
 4. Internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 5. Pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti.

Podaci prikupljeni na ovaj način se koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes jer je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta.

Ove podatke ne prenosimo trećim licima.

Podaci prikupljeni na ovaj način se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.


Ko ima pristup Vašim podacima


Cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima.

Unutar naše firme, pristup podacima koje ste nam ostavili imaju samo oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Osim naših zaposlenih, u cilju ispunjenja svrhe odnosno ugovora na daljinu, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge dostave robe, zaposleni u kurirskoj služni City express doo Beograd kao i zaposleni u IT firmi Smart web doo Beograd koja se bavi održavanjem našeg web sajta i mobilne aplikacije.


Koliko dugo čuvamo Vaše podatke


Lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha I vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našoj stranici stylos.rs ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će obrisani.


Korišćenje kolačića (Cookies)


Na stranici stylos.rs koristimo takozvane kolačiće.


Kolačići su informacije (datoteke) koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem računaru, laptopu, mobilnom telefonu. Kolačići u pretraživaču korisnika omogućavaju www.stylos.rs da osigura rad svih funkcija internet stranice, da određene sadržaje prilagodi korisniku i analizom poseta stalno poboljšava internet stranicu.

Kolačići mogu da čuvaju niz informacija uključujući lične informacije (kao što je ime ili email adresa. Ipak, ove informacije mogu biti sačuvane samo ako korisnik omogući. Web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu da pristupe drugim podacima na računaru korisnika. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive.

U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite ali to ne zanči da smo upoznati sa vašim identitetom.

Kolačiće koristimo kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima.

Ukoliko ne želite da naš websajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web pretraživačara Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web pretraživača.


Podaci o maloletnim licima


Maloletna lica mladja od 16 godina ne mogu da budu korisnici ni da kreiraju profil na stranici stylos.rs.

U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 16 godina, Stylos doo prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o datumu rodjenja.

Stylos doo ne obradjuje podatake o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

Odraslima se preporučuje da nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, posebno kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.


Bezbedonosne mere


Pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim zaposlenim licima u Stylos doo Novi Sad. Organizovali smo obuke zaposlenih za postupanje poverljivim i ličnim podacima.Zahtevane su i jake lozinke.

Imenovali smo lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom. Stylos stalo prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečila neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.

Kontinuirano pratimo proces prikupljanja I obrade podataka o ličnosti I unapredjujemo bezbedonosne mere u cilju da se spreči neovlašćeni pristup I zaštite podaci o ličnosti.


Izmene Politike privatnosti


Ova Politika privatnosti stupa na snagu 01.08.2023 god.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba Stylos doo, romene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Predlažemo da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti na stranici www.stylos.rs

Copyright © 2022 Stylos, Inc. All rights reserved.